Podmienky nákupu

  1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Catwalk Business Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, adresa Bécsi út 85. Budapest, Madarsko, DIČ: sk4120037999 (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

  2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

Kupujúci jedine prostredníctvom internetového obchodu môže zadať objednávku! Objednávky zadané v e-mailu alebo telefonicky nemôžeme akceptovať! Pri zadávaní objednávky poskytnuté informácie o Kupujúcom musia byť úplné a v súlade s realitou, v opačnom prípade bude objednávka zrušená! Kupujúci berie na vedomie, že zaslaním objednávky sa stane Kupujúcim Internetového obchodu. Objednávka sa môže považovať za definitívnu po telefonickom potvrdení naším zákazníckym servisom. (V prípade, že internetový obchod nie je schopný plniť objednávku, poskytne o tom informácie e-mailom alebo telefonicky). Výrobky môžete umiestniť do koša  kliknutím v detailnom náhľade na tlačidlo "Pridať do košíka“. (Je možné, že kvôli nastaveniam  monitora farby niektorých šiat sa môžu  zobrazovať odlišne, ako v reálnom živote, za to nemôžeme prevziať zodpovednosť). Vstupom do koša môžete zmeniť alebo zrušiť vašu objednávku. Ak chcete pokračovať v nákupe, prihláste sa, registrujte alebo použite nákup bez registrácie.

 

Podmienkou nákupu je, aby Kupujúci na webovej stránke nášho internetového obchodu svoj zámer nákupu zadal poskytnutím skutočných údajov. Za chybne zadané údaje a škody vyplývajúce z toho, za prípadné chybné plnenie pochádzajúce z chybných údajov nepreberáme zodpovednosť v žiadnej forme.

 

Pri nápise "celková cena" sa zobrazí konečná cena produktu.

Ak ste našli všetko v poriadku, pre dokončenie nákupu stlačte tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby". Opravu prípadných chýb pri zadávaní údajov je možné vykonať pred stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby". O prijatí objednávky kupujúceho pošleme okamžite potvrdzujúci e-mail elektronicky, na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pred dokončením objednávky.

Po objednávke, ešte pred dodaním, zákaznícky servis kontaktuje kupujúceho telefonicky na čísle zadanom Kupujúcim pri registrácii, kvôli konzultácii, dokončeniu a potvrdeniu objednávky. Prosím, v každom prípade zadajte platné telefónne číslo, na ktorom vás môže náš kolega kontaktovať za účelom konzultácie a potvrdenia vašej objednávky. Ak na telefónnom čísle zadanom pri registrácii nemôžeme kontaktovať kupujúceho, môžeme bez zvláštneho písomného oznámenia zmazať alebo odstrániť vašu objednávku. Pozor! Internetový obchod sa pokúsi viackrát nadviazať kontakt telefonicky zo zákazníckeho servisu (pozri bod menu Kontakt), dokonca zvykne poslať aj textovú správu, ale pokiaľ nedosiahne kupujúceho, nemôžeme donekonečna volať nikomu! Nakoľko nemôžeme vyvolávať zahraničné telefónne čísla, pri registrácii zadajte v každom prípade slovenské číslo, v opačnom prípade bude objednávka zmazaná!

Spoločnosť Catwalk Business Kft. podmienky Všeobecných zmluvných podmienok, svoje produkty, ich kúpnu cenu a termíny dodania môže slobodne zmeniť.   Zmeny nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia. Tieto zmeny nemajú vplyv na nákupy, ktoré už boli vzniknuté v čase ich nadobudnutia účinnosti.

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, už čiastočne alebo v celku potvrdené. Čiastočné plnenie bude vykonaná po telefonickej konzultácii s Kupujúcim, po úspešnej konzultácii, Kupujúci dostane potvrdenie prostredníctvom e-mailu o stave jeho objednávky! V prípade, že plnenie z nejakého dôvodu zlyhá, ak bola kúpna cena produktu uhradená vopred, suma bude vrátená odosielateľovi. Spoločnosť Catwalk Business Kft. úhradu prevodom môže vrátiť iba na slovenský bankový účet!

 

Internetový obchod dámskeho oblečenia Catwalker si vyhradzuje právo vykonávať niektoré objednávky až po úplnej alebo čiastočnej úhrade ceny objednávky vopred, bankovým prevodom!

 

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky


2.4  Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu, ale môže to žiadať výlučne na e-mailovej adrese Zákazníckeho servisu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, atd´...).

  3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) platobným systémom Pay Pal
 

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Kupujúci nákupom dáva svoj súhlas, aby predávajúci svoju faktúru poslal Kupujúcemu v elektronickej podobe, vo formáte PDF. Faktúru za výrobky predávajúci pošle v elektronickej podobe, vo formáte PDF, na registračnú e-mailovú adresu, do 14 dní od plnenia, po doručení spätnej väzby od  kuriérskej spoločnosti o úspešnom prevzatí a o plnení platby. Faktúru vo formáte PDF každý Kupujúci má vytlačiť sám a uchovávať ju! Ak ste nedostali faktúru do siedmych dní od doručenia produktu, informujte sa u nášho zákazníckeho servisu. Elektronické faktúry Predávajúci pošle z e-mailovej adresy catwalkersaty@gmail.com. Pozor! Toto nie je e-mailová adresa zákazníckeho servisu, na listy zaslané na adresu catwalkersaty@gmail.com nemôžeme odpovedať! Ak máte akékoľvek otázky, napíšte na adresu catwalkersaty@gmail.com! Za problémy vyplývajúce z doručovania e-mailu nie sme zodpovední. (Napríklad nastavenie anti-spam filtra, nesprávna e-mailová adresa, preťaženie servera) 5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 až 21 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou,
b) Slovenskou poštou.


6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.


6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.


6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.

 

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.


6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

  7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený,
b) kompletný  (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
c) je v pôvodnom stave,
d) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu

 

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, túto žiadosť môže stiahnuť na tomto odkaze: PREHLÁSENIE O ODSTÚPENÍ, na ktorej je potrebné uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

 

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

 

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

  8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.

Kupujúci je oprávnený do 7 dní odstúpiť od nákupu bez udania dôvodov, potom, ako prevzal svoju objednávku. Podmienkou vrátenia nie je vrátenie faktúry, pretože faktúru predávajúci pošle dodatočne v e-mailu, vo formáte PDF.

 

8.2 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 
8.3  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť čistý, mechanicky nepoškodený! Kupujúci je povinný zaslať aj popis chyby on-line, na odkaz PREHLÁSENIE O ODSTÚPENÍ, ktorý sa nachádza v tejto všeobecnej zmluve internetového obchodu a možno ho stiahnuť. Ak Kupujúci má sťažnosti akéhokoľvek druhu, alebo ak chce výrobok vrátiť, je povinný nám to oznámiť v e-mailu na e-mailovú adresu zákazníckeho servisu. Predávajúci po tejto spätnej väzbe písomne informuje o nevyhnutných úkonoch vo vzťahu k sťažnosti.

 

8.4 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.4.1. Čo najskôr nás informovať emailom o chybe výrobku, na e-mailovej adrese.
8.4.2. Poslať produkt späť na poštovú adresu firmy predávajúceho   9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníka.

 

9.1 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

 

9.2 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Pri registrácii výberom opcie "Prihlásenie k odberu spravodaja" Kupujúci dá svoj súhlas a povoľuje, aby predávajúci mohol zaslať oznámenie vo forme e-mailu o akciách spoločnosti, o správach, na  e-mailovú adresu zadanú užívateľom pri registrácii. Kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť spravodaj, na odkaze v dolnej časti spravodaja!

Prehľadávaním stránok súhlasíte s tým, aby sme umiestnili cookies na vašom počítači, z dôvodu, aby sme mohli analyzovať, ako používate naše stránky. Ak nesúhlasíte s tým, aby sme používali cookies, pri prechádzaní týchto stránok, možno zistíte, že tieto stránky nebudú plne fungovať.

Všeobecné zmluvné podmienky catwalker.hu sú duševným vlastníctvom predávajúceho, preto ich kopírovanie a používanie bez súhlasu nie je dovolené a je zakázané!

 

9.3 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mailovú adresu Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplnych alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

  10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Cookies podporujú poskytovanie služieb. Viac informácií. Využitím našich služieb súhlasíte s použitím cookies. OK
Úspešne produkt v koši!
Zblízka Košík